Czytelnia Czasopism Ogólnych

 

Do dyspozycji Czytelników jest 8 miejsc.

Czytelnia Czasopism oferuje Czytelnikom ponad 3 tys. wol. czasopism oprawnych oraz 57 tytułów czasopism bieżących prenumerowanych i otrzymanych w darze, w tym ogólnopolską prasę codzienną, czasopisma naukowe, popularnonaukowe i popularne.

Udostępnia druki urzędowe – Dzienniki Ustaw i Monitory Polski w formie papierowej do 2011 r.

Na uwagę zasługują czasopisma ekonomiczne i prawnicze.

Wszystkie dostępne w Czytelni tytuły czasopism znajdują się w wykazach:

– czasopism w bieżącej prenumeracie,

– czasopism retrospektywnych.

 

Wykazy czasopism, ich zasób oraz lokalizacja znajdują się przy działach i bibliotekach filialnych
Książnicy Zamojskiej oraz w zakładce Zbiory opcja: czasopisma i w Katalogu PATRON opcja: tytuł, typ dokumentu: czasopismo

 

Czasopisma bieżące

Czasopisma retrospektywne