Podążając za słowem

LITERACKI SPACER PO ZAMOŚCIU

Rok 2021 to rok Jubileuszu 100-lecia Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu. Ma ów rok także czterech LITERACKICH PATRONÓW: Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Stanisława Lema.

Wydarzenia Jubileuszowe rozłożone w czasie i przestrzeni zostały zaplanowane tak, by każdy znalazł coś dla siebie – choć na chwilę i odnalazł w sobie potrzebę obcowania ze słowem. W rocznicowe obchody włączyli się również Członkowie i sympatycy Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Szacownej Jubilatce.

Literacki spacer po Zamościu zaistniał we wciąż pandemicznej przestrzeni Miasta Idealnego 12 maja 2021 r. Zanim w słoneczne popołudnie wyruszyliśmy spod Pomnika Dzieci Zamojszczyzny przy ul. Akademickiej, wybrzmiały wiersze Norwida. Hetman Jan Zamoyski był świadkiem czytania poezji Baczyńskiego. Przy Katedrze obcowaliśmy – o włos od poezji – z wymowną prozą Różewicza. Prozę Lema zgłębialiśmy w jednym z uroczych miejskich podwórzy. Na zakończenie nasz fantastyczny przewodnik – Krzysztof Hałon, podzielił się z nami fragmentami swojej ogromnej wiedzy o Zamościu, Padwie Północy, Perle Renesansu.

Członkowie DKK łakną i pragną kolejnych spotkań, literackich wędrówek i bliskiego kontaktu ze słowem…

Spacer odbywał się z zachowaniem nakazanego dystansu.

Piotr Piela
Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu