8 maja odbyło się kolejne spotkanie Klubu Literackiego TARABOOK. Postanowiliśmy „się wydawać”. Najpierw będzie to wydawnictwo zbiorowe, w którym każdy z członków naszego klubu będzie mógł się zaprezentować twórczo. Rozpoczynamy zbieranie materiałów artystycznych. W grę wchodzi: poezja, proza, malarstwo, rysunki, grafiki, fotografie. Złożenie materiałów będzie równoznaczne z zadeklarowaniem swojego współautorstwa w planowanym wydawnictwie. Dorobek twórczy można przesyłać elektronicznie lub stawić się osobiście.

Anna Rychter

KONTAKT :
a.rychter@biblioteka.zamosc.pl
tel. 84 6271154 wew. 31

Następne spotkanie Klubu 12 czerwca 2019 r. Twórzcie i przybywajcie!