W powakacyjnym spotkaniu Klubowiczów uczestniczyło 15 osób.

Na wstępie został odczytany protokół z posiedzenia Komisji Wydawniczej działającej przy Książnicy Zamojskiej, która 23 sierpnia 2019 roku zebrała się by dokonać wyboru utworów, które zostaną opublikowane w zbiorowym wydawnictwie, zaplanowanym podczas spotkań Klubu Literackiego TARABOOK.

Komisja (po wcześniejszym zapoznaniu się z twórczością poszczególnych Autorów, nie pominęła żadnego z nich, rozpatrując także wszystkie nadesłane utwory) ustaliła, że opublikowane zostaną wybrane prace każdego z 18 Klubowiczów.  Treść protokołu została przesłana mailem do wszystkich zainteresowanych.

W czasie spotkania rozmawialiśmy o:

– sposobach pozyskania dofinansowania dla naszego wydawnictwa (sponsorach, zbiórce środków przez Internet) i zdecydowaliśmy, że wystąpimy z pismami do różnych osób i instytucji, które mogą udzielić nam takiego wsparcia,

– propozycji zawarcia umowy wydawniczej,

– propozycjach zatytułowania naszego wydawnictwa,

– kosztach, szacie graficznej, formacie, nakładzie, dystrybucji oraz o redakcji i korekcie planowanego wydawnictwa,

– przesłaniu biogramów autorskich (ok. 600 znaków wraz ze zdjęciem Autora) do poniedziałku 16.09.2019 r.

Marzenka Podkościelna zaprosiła nas do Krasnegostawu na „Noc Poetów” (12.10.2019 r.), a  Daniel Mróz zachęcał do udziału w zaplanowanym Festiwalu Twórców Regionalnych, który odbędzie się w miejscowości Sąsiadka. Szczegóły przedsięwzięcia wkrótce.

Termin następnego spotkania Klubu do uzgodnienia. Zwołamy się przez FB być może wcześniej niż za miesiąc.

                                                                                                                                                                                                           Anna Rychter