W kolejnym spotkaniu Klubowiczów uczestniczyło 14 osób.

Klubowicze – autorzy utworów do naszego zbiorku podpisywali umowy wydawnicze.

Dyr. Książnicy Zamojskiej poinformował o zainteresowaniu dofinansowaniem naszego wydawnictwa ze strony dwóch sponsorów, o przewidywanych kosztach edycji, szacie graficznej, formacie i nakładzie naszego wydawnictwa. Mogliśmy też podziwiać projekt okładki i dowiedzieliśmy się jaki będzie tytuł wspólnego dzieła.

Jako członkowie klubu literackiego otrzymaliśmy od dyr. Książnicy zaproszenie do pisania tekstów, poświęconych tematyce bożonarodzeniowej i propozycję zamieszczenia ich w planowanym na grudzień kolejnym numerze biblio – Teki, czyli bibliotecznej gazety okolicznościowej. Tak więc: „Do dzieła”! Piszcie i przesyłajcie swoją twórczość na adres klubowy.

W czasie spotkania rozmawialiśmy też o potrzebie częstszego spotykania się w gronie członków naszego klubu i przy tej okazji padły takie oto ciekawe propozycje:

  • spotkanie z zamojskim poetą
  • warsztaty malowania palcami
  • czytanie własnej poezji
  • Listopadowe Zaduszki Poetyckie

Wychodząc naprzeciw tym dezyderatom, na środę, 6 listopada zwołujemy się na Listopadowe Zaduszki Poetyckie. W szczególnej atmosferze tego miesiąca będziemy czytać utwory własne i dzieła tych, którzy swoją twórczością wywarli na nas niezapomniane wrażenie.

Do zobaczenia.
Anna Rychter