Grudniowe spotkanie rozpoczęliśmy podsumowaniem konkursu czytelniczego: „Życie i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trzy laureatki, które odebrały nagrody (talony książkowe) podzieliły się z nami swoimi refleksjami, dotyczącymi życia i twórczości autora „Innego świata”.

Dyr. Książnicy Zamojskiej poinformował nas o stanie prac wydawniczych, związanych z tomikiem „Dwadzieścia piór”. Książka jest już w drukarni i mamy nadzieję, że tak jak planowaliśmy, znajdzie się w naszych rękach tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Uroczystą promocję dzieła przewidujemy na początek 2020 roku.

W dalszej części wieczoru omawialiśmy aspekty prawne dofinansowania naszego wydawnictwa. Aby można było pozyskiwać sponsorów instytucjonalnych, musimy sformalizować naszą działalność klubową – może to być stowarzyszenie lub fundacja, działająca w porozumieniu z partnerem – Książnicą Zamojską. Całość zagadnienia ze wszystkimi szczegółami poddamy pod dyskusję na kolejnym spotkaniu z udziałem jak największej grupy Klubowiczów.

Nasze spotkanie zakończyliśmy planowaniem pracy Klubu w roku 2020 i rozmową związaną z poziomem krytyki literackiej w mediach społecznościowych.

Informacja o terminie następnego spotkania jak zwykle na FB.

Do zobaczenia.
Anna Rychter