Czytasz…? Piszesz…? Jaki Ci się wydaje…?
W odpowiedzi na tak prowokujące pytania w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu powstał Klub Literacki TARABOOK*.
Klub LiterackiTARABOOK to miejsce spotkań, w którym odbywają się wieczory literackie, premiery książek, warsztaty, debaty literackie. Tutaj niepodzielnie królują: Książka, Autor i Czytelnik. Premierowe spotkanie klubowiczów odbyło się 12 kwietnia 2019 roku. Wzięło w nim udział 25 osób – wszystkie pochodzą z naszego regionu, są w różnym wieku, z różnych miejsc i środowisk, ale łączy je jedno – piszą i sympatyzują z literaturą, sztuką, muzyką.
W działalności klubu skupiamy się na promowaniu literatury regionalnej, poezji i prozy. W planach mamy wydawanie twórczości lokalnych i regionalnych Autorów. Spotykamy się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 16.00 w pok. nr 10 w siedzibie Książnicy Zamojskiej przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu.

Klub jest otwarty, w każdej chwili można do niego dołączyć – wstęp wolny.Zapraszamy.

Anna Rychter
pomysłodawca i opiekun przedsięwzięcia.

 

* Klub LiterackiTARABOOK to parafraza słowotwórcza – nazwa pochodzi od imienia Wuja Tarabuka, bohatera Leśmianowskich Przygód Sindbada Żeglarza, poety, filozofa i mentora, którego płodna twórczość nie mogła na trwałe znaleźć miejsca u potomnych, bo poecie wciąż zdarzały się jakieś nieszczęśliwe wypadki losowe, unicestwiające jego dorobek literacki. Aby w przypadku lokalnych pisarzy zapobiec takiemu obrotowi rzeczy, powstał Klub LiterackiTARABOOK (book – z ang. „książka”). Na pewno będzie spokojną przystanią dla regionalnych Autorów i ich twórczości.

KONTAKT :
a.rychter@biblioteka.zamosc.pl
tel. 84 6271154 wew.31