Bogdan Nowak “Państwo Zamojskie. Przeciw czarownicom, duchom i najeźdźcom”