Multiwyszukiwarka

 

Od 2015 r. Książnica Zamojska udostępnia multiwyszukiwarkę PRIMO. Jest to nowoczesne narzędzie do szybkiego i efektywnego przeszukiwania i uzyskiwania dostępu do oferowanych przez bibliotekę zasobów elektronicznych.
Poprzez jedno okienko wyszukiwawcze użytkownicy mają możliwość przeszukania:

– Elektronicznego Katalogu Biblioteki:

• Bazy GŁÓWNEJ

• Bazy BIBLIOGRAFIA ZAMOJSZCZYZNY

• Bazy KLEMENSOWSKIEJ

– publikacji dostępnych w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej.

Dostęp przez okienko wyszukiwawcze na stronie Książnicy Zamojskiej oraz pod adresem: https://lbw.lublin.eu/primo_web/html/emsearch.html

Multiwyszukiwarka PRIMO jest modułem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, integrującej przeszukiwanie zasobów cyfrowych bibliotek Lublina i Lubelszczyzny uczestniczących w projekcie LBW.