DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

pokój nr 21

tel. 84 627 11 54

wew. 34 (kierownik administracyjny)

wew. 35 (bhp, archiwum zakładowe)

wew. 33 pracownia introligatorska

wew. 38 portiernia

e-mail: administracja@biblioteka.zamosc.pl

 

 

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

 

Do zadań Działu należą:

– obsługa organizacyjno-administracyjna Książnicy Zamojskiej.

– administrowanie nieruchomościami.

– prowadzenie spraw związanych z ochroną ppoż i bhp.

– archiwum zakładowe.

– usługi introligatorskie.