DZIAŁ ROZWOJU, ANALIZ I DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

 

pokój nr 20

tel. 84 627 11 54 wew. 27

e-mail: promocja@biblioteka.zamosc.pl

 

 

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

Podstawowe zadania działu:

– animacja i organizacja działalności edukacyjno-kulturalnej promującej bibliotekę, książkę i czytelnictwo.

– organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów dla środowiska bibliotekarskiego.

– prace badawcze, analityczne i statystyczne związane z czytelnictwem.

– działalność wydawnicza.

– działalność wystawiennicza.

– opieka merytoryczna nad bibliotekami publicznymi powiatu ziemskiego zamojskiego.