Książnica Zamojska zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „O regionie w bibliotece”.  Tym razem zaglądamy do Mokregolipia w gminie Radecznica. O postaci Jakóba Raciborskiego żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, samouka, społecznika i poety oraz o miejscowości opowie Andrzej Kondrat Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”.

Jakób Raciborski w 1913 wydał własny Zbiorek Poezji i Wierszy Ludowych. Sto lat później Stowarzyszenie przypomniało ponownie jego osobę i twórczość wydając wiersze Raciborskiego. Stowarzyszenie prowadzi otwarte w 2023 r. Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne im. Jakóba Raciborskiego w Mokremlipiu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 28 maja 2024 roku o godzinie 16.00 do Czytelni Regionalnej i Ogólnej Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Kamiennej 20.

Spotkanie poprowadzi starszy kustosz Książnicy Zamojskiej Magda Misztal.