Gra
https://quizizz.com/join?gc=07354594

 

 

Krzyżówka
https://learningapps.org/watch?v=pc70j1sij21