Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego

 

W powiecie ziemskim zamojskim działalność prowadzi (stan na dzień 31.12.2019 r.) 15 bibliotek gminnych, 16 filii i  8 punktów bibliotecznych. Biblioteki w Krasnobrodzie, Szczebrzeszynie i Zwierzyńcu posiadają status placówek miejsko-gminnych. Pozostałe biblioteki funkcjonują w gminach wiejskich. Biblioteka w Komarowie włączona jest w strukturę Samorządowego Ośrodka Kultury. Od 1.01.2014 r. MGBP w Zwierzyńcu funkcjonuje w strukturze nowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Z dniem 1.04.2014 r. utworzono instytucję Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, w skład której weszły GBP w Sitnie wraz z filiami w Cześnikach i Horyszowie Polskim, Dom Kultury w Sitnie, Centrum Teleinformatyczne w Cześnikach, świetlice wiejskie na terenie gminy. W 2019 r. Rada Gminy Skierbieszów podjęła uchwałę o zamiarze połączenie GBP i GOK w Skierbieszowie, którą Krajowa Rada Biblioteczna zaopiniowała negatywnie i ostatecznie do połączenia nie doszło. Pozostałe biblioteki prowadzą działalność jako instytucje samodzielne.

Biblioteki, oprócz wypełniania podstawowych zadań związanych z obsługą czytelniczą i działalnością informacyjną, prowadzą ożywioną działalność edukacyjno-kulturalną, służącą upowszechnianiu książki, czytelnictwa i biblioteki oraz promowaniu własnej miejscowości, gminy i regionu.

 

Wykaz adresowy publicznych placówek bibliotecznych powiatu zamojskiego:

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie,

ul. 3 Maja 26

22-440 Krasnobród

tel. 84 660 75 23

e.mail: biblioteka.kras@interia.pl

https://pl-pl.facebook.com/pages/Biblioteka-Publiczna-w-Krasnobrodzie/

dyrektor: Bernadeta Włodarczyk

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00-17.00

 

 

Filia w Hutkach

Hutki

22-440 Krasnobród

godziny otwarcia:

środa 13.00-17.00

czwartek 9.00-17.00

piątek 13.00-17.00

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

plac Tadeusza Kościuszki 36-37

22-460 Szczebrzeszyn,

tel.84 682 12 27

http://www.szczebrzeszyn.naszabiblioteka.com/

e-mail: mgbp@szczebrzeszyn.pl

https://www.facebook.com/biblioteka.w.szczebrzeszynie

dyrektor: Małgorzata Anna Bednarz

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00-17.00

sobota 9.00-14.00

 

 

Filia w Kawęczynie

Kawęczyn

22-460 Szczebrzeszyn

godziny otwarcia:

poniedziałek i czwartek 13.00-17.00

 

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

ul. Słowackiego 2

22-470 Zwierzyniec

tel. 84 687 32 83

http://www.kultura-zwierzyniec.pl/

e-mail: biblioteka_zwierzyniec@op.pl

https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Zwierzy%C5%84cu-746643608853079/

dyrektor: Edyta Sadło

z-ca dyrektora i kierownik Biblioteki: Agnieszka Maciocha

godziny otwarcia:

poniedziałek-sobota 9.00-17.00

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z s. w Potoczku

Potoczek 26

22-442 Adamów

tel. 84 618 69 65

www.bibliotekaadamow.pl

e-mail: gbpadamow@interia.pl

dyrektor-Alicja Zawiślak

godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-17.00

wtorek, czwartek, 8.00-16.00

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

ul. Rynek 6

22-425 Grabowiec

tel. 84 651 22 38

http://bibliotekagrabowiec.pl/

e-mail: bibliotekagrabowiec@wp.pl

dyrektor: Krystyna Czausz

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00-17.00

 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie OsadzieBiblioteka

ul. Kościuszki 2

22-435 Komarów Osada

tel. 84 615 32 19

e-mail: sokbib@wp.pl

https://http://www.sokbib.naszabiblioteka.com/

dyrektor: Iwona Pełypyszyn

bibliotekarz: Magdalena Bąk

godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00-16.00

wtorek 11.00-19.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

ul. Orzechowa 10

22-437 Łabunie

tel. 84 611 30 51

http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/

e-mail: biblabunie@vp.pl

https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Gminy-%C5%81abunie-1867782136802245/

kierownik: Bogdan Szykuła

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00-17.00

sobota 8.00-13.00

 

 

Filia w Ruszowie

Ruszów

22-437 Łabunie

godziny otwarcia:

czwartek 8.00-15.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Miączyn

22-455 Miączyn

tel. 84 618 00 35 w. 17

e-mail: bibliotekamiaczyn@op.pl

kierownik: Henryka Adamowicz

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00-17.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

Krzak 91

22-413 Nielisz

e-mail: biblioteka@nielisz.pl

www.biblioteka.nielisz.pl

https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.nielisz/

dyrektor: Dorota Głogowska

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00-16.30

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica

ul. B. Prusa 65

22-463 Radecznica

tel. 84 681 81 79

http://www.bibliotekaradecznica.pl/

e-mail: gbpradecznica@op.pl

kierownik: Zofia Sykała

godziny otwarcia:

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek, czwartek 7.30-18.00

środa, piątek 7.30-17.00

sobota 7.30-15.30

 

 

Filia w Gorajcu

Gorajec 11

22-463 Radecznica

godziny otwarcia:

środa 8.00-16.00

czwartek 9.00-16.00

sobota 8.00-13.00

 

 

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

22-424 Sitno 72

tel. 84 611 23 00

https://pl-pl.facebook.com/CentrumKulturyWSitnie

e-mail: biblsitno@vp.pl

dyrektor: Agnieszka Grzesiuk

kierownik biblioteki: Danuta Wrotniak

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 10.00-18.00

 

 

Filia w Cześnikach

Cześniki 125

22-424 Sitno

tel. 501 638 143

e-mail: bibliotekaczesniki@onet.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00-14.00

 

 

Filia w Horyszowie Polskim

Horyszów Polski 85

22-424 Sitno

tel. 501 638 146

e-mail: bibl.horyszowpol@vp.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00-15.00

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie

ul. Rynek 27

22- 420 Skierbieszów

tel. 666 026 240

http://www.bibliotekaskierbieszow.ubf.pl/news.php

e-mail: gbpskierbieszow@op.pl

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Skierbieszowie-121715351769408/

dyrektor: Gabriela Smusz

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu

22-417 Stary Zamość

tel. 84 616 32 63

http://www.staryzamosc.pl/kultura-i-edukacja/biblioteka-w-starym-zamosciu

e-mail: biblpubl@interia.pl

kierownik: Elżbieta Czarny

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 7.30-16.00

 

 

Filia w Udryczach

Udrycze

22-417 Stary Zamość

tel. 84 616 41 38

godziny otwarcia:

poniedziałek 8.30-10.30 i 14.00-18.00

wtorek 14.00-18.00

środa 9.00-12.00

czwartek 8.00-11.00 i 15.00-17.00

piątek 9.00-11.00

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie

im. Feliksy Poździk

22-448 Sułów

tel. 84 682 64 08

http://www.sulow.naszabiblioteka.com/

e-mail: biblioteka@sulow.pl

https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.sulow

dyrektor: Marta Radzik

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

 

 

Filia w Michalowie

Michalów

22-448 Sułów

e-mail: bibliotekamichalow@sulow.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00

 

 

Filia w Sąsiadce

Sąsiadka

22-448 Sułów

godziny otwarcia:

wtorek, piątek 8.00-16.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z s. w Mokrem

Mokre 116

22-400 Zamość

tel. 84 616 65 64

e-mail: biblioteka.mokre@bpgz.pl

www.bibliotekamokre.pl

https://www.facebook.com/Biblioteka.w.Mokrem/

dyrektor: Elżbieta Stankiewicz

Czas pracy Biblioteki Gminnej:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek, środa 9:00-18:00

czwartek, piątek 9.00-17.00

sobota 8:00-14:00

 

 

Filia w Kalinowicach

Kalinowice

22- 400 Zamość

tel. 84 616 71 09

e-mail: biblioteka.kalinowice@wp.pl

godziny otwarcia:

środa 9.00-18.00

czwartek 12.30-18.00

piątek 12.30-17.00

 

 

Filia w Lipsku

Lipsko

22-400 Zamość

tel. 84 641 28 43

e-mail: biblioteka.lipsko@wp.pl

godziny otwarcia:

wtorek 9.00-18.00

czwartek, piątek 9.00-12.00

sobota 8.00-14.00

 

 

Filia w Płoskiem

Płoskie

22-400 Zamość

tel. 84 631 43 02

e-mail: biblioteka.ploskie@wp.pl

godziny otwarcia:

środa, czwartek 9.00-13.00

piątek 9.00-17.00

 

 

Filia w Sitańcu

Sitaniec 422

22-400 Zamość

tel. 84 616 94 29

e-mail: biblioteka.sitaniec2@wp.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek 9.00-17.00

czwartek, piątek 9.00-12.00

sobota 8.00-14.00

 

 

Filia w Wysokiem

Wysokie

22-400 Zamość

tel. 84 638 45 60

e-mail: biblioteka.wysokie@wp.pl

godziny otwarcia:

wtorek, środa 9.00-18.00

czwartek 9.00-17.00

 

 

Filia w Zawadzie

Zawada

22-400 Zamość

tel. 84 616 80 75

e-mail: biblioteka.zawada@wp.pl

godziny otwarcia:

wtorek 9.00-18.00

środa 14.00-18.00

czwartek 14.00-17.00

sobota 8.00-14.00

 

 

Filia w Żdanowie

Żdanów 124

22-400 Zamość

tel. 84 627 54 75

e-mail: biblioteka.zdanow@wp.pl

godziny otwarcia:

środa 9.00-18.00

czwartek, piątek 12.30-17.00