Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego

W powiecie ziemskim zamojskim działalność prowadzi (stan na dzień 31.12.2021 r.) 15 bibliotek gminnych, 16 filii, a także 6 punktów bibliotecznych. Biblioteki w Krasnobrodzie, Szczebrzeszynie i Zwierzyńcu posiadają status placówek miejsko – gminnych. Pozostałe biblioteki funkcjonują w gminach wiejskich. Biblioteka w Komarowie włączona jest w strukturę Samorządowego Ośrodka Kultury. Od 1.01.2014 r. MGBP w Zwierzyńcu funkcjonuje w strukturze instytucji kultury: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Z dniem 1.04.2014 r. utworzono instytucję Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, w skład której weszły GBP w Sitnie wraz z filiami w Cześnikach i Horyszowie Polskim, Dom Kultury w Sitnie, Centrum Teleinformatyczne w Cześnikach, świetlice wiejskie na terenie gminy. Pozostałe biblioteki prowadzą działalność jako instytucje samodzielne.

Biblioteki, oprócz wypełniania podstawowych zadań związanych z obsługą czytelniczą i działalnością informacyjną, prowadzą ożywioną działalność edukacyjno – kulturalną, służącą upowszechnianiu książki, czytelnictwa i biblioteki oraz promowaniu własnej miejscowości, gminy i regionu.


Wykaz adresowy publicznych placówek bibliotecznych powiatu zamojskiego:

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie,

ul. 3 Maja 26

22-440 Krasnobród

tel. 84 660 75 23

e.mail: biblioteka@biblioteka-krasnobrod.pl

https://pl-pl.facebook.com/pages/Biblioteka-Publiczna-w-Krasnobrodzie/

dyrektor: Bernadeta Włodarczyk

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00 – 17.00

1 sobota miesiąca    8.00 – 14.00

 

 

Filia w Hutkach

Filia mieści się w budynku Remizy Strażackiej w Hutkach

Hutki

22-440 Krasnobród

godziny otwarcia:

środa 13.00 – 17.00

czwartek 13.00 – 17.00

piątek 13.00 – 17.00

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

plac Tadeusza Kościuszki 36-37

22-460 Szczebrzeszyn,

tel. 84 682 12 27

http://www.szczebrzeszyn.naszabiblioteka.com/

e-mail: kontakt@mgbpszczebrzeszyn.pl

https://www.facebook.com/biblioteka.w.szczebrzeszynie

dyrektor: Małgorzata Koczon

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00 – 17.00

sobota 9.00 – 14.00

 

 

Filia w Kawęczynie

Kawęczyn

22-460 Szczebrzeszyn

godziny otwarcia:

poniedziałek i czwartek 13.00 – 17.00

 

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu

ul. Słowackiego 2

22-470 Zwierzyniec

tel. 84 687 32 83

http://www.kultura-zwierzyniec.pl/

e-mail: biblioteka@kultura-zwierzyniec.pl

https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-w-Zwierzy%C5%84cu-746643608853079/

dyrektor: Edyta Sadło

z-ca dyrektora i kierownik Biblioteki: Agnieszka Maciocha

godziny otwarcia:

poniedziałek – sobota 9.00 – 17.00 (kwiecień – październik), 8.00 – 16.00 (listopad – marzec)

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z s. w Potoczku

Potoczek 26

22-442 Adamów

tel. 84 618 69 65

www.bibliotekaadamow.pl

e-mail: gbp_adamow@adamow.gmina.pl

dyrektor-Alicja Zawiślak

godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 – 19.00

wtorek 7.00 – 15.00

 środa 8.00 – 16.00

czwartek 7.00 – 15.00

 piątek 8.00 – 17.00

soboty wg odrębnego harmonogramu

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

ul. Rynek 6

22-425 Grabowiec

tel. 84 651 24 51

http://bibliotekagrabowiec.pl/

e-mail: kontakt@biblioteka.grabowiec.pl

dyrektor: Beata Smoła

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00 – 17.00

1 sobota miesiąca    9.00 – 13.00

 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie OsadzieBiblioteka

ul. Piłsudskiego 2

22-435 Komarów Osada

tel. 84 615 32 19

e-mail: biblioteka@sokkomarow.pl

https://http://www.sokbib.naszabiblioteka.com/

dyrektor: Iwona Pełypyszyn

bibliotekarz: Magdalena Bąk

godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 7.30 – 16.00

Pierwsza sobota miesiąca 8.00 – 14.00

Trzecia sobota miesiąca 14.00 – 20.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

im. Aleksandra Szeptyckiego

ul. Orzechowa 10

22-437 Łabunie

tel. 84 611 30 51

http://www.biblabunie.naszabiblioteka.com/

e-mail: biblabunie@labunie.com.pl

https://www.facebook.com/Biblioteka-Publiczna-Gminy-%C5%81abunie-1867782136802245/

dyrektor: Agnieszka Szykuła – Żygawska

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

sobota 8.00 – 13.00

 

 

Filia w Ruszowie

Ruszów

22-437 Łabunie

godziny otwarcia:

poniedziałek-wtorek 7.00 – 15.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Miączyn

22-455 Miączyn

tel. 691 712 591

e-mail: biblioteka@miaczyn.pl

dyrektor: Agnieszka Dziaduszek

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00 – 17.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz

Krzak 91

22-413 Nielisz

tel. 84 631 34 18

e-mail: biblioteka@nielisz.pl

www.biblioteka.nielisz.pl

https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.nielisz/

dyrektor: Dorota Głogowska

godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 16.00

wtorek, czwartek 8.00 – 17.00

1 i ostatnia sobota miesiąca 8.00 – 12.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica

ul. B. Prusa 65a

22-463 Radecznica

tel. 84 681 81 79

http://www.bibliotekaradecznica.pl/

e-mail: gbpradecznica@op.pl

dyrektor: Mariusz Górski

godziny otwarcia:

poniedziałek 7.30 – 15.30

wtorek, czwartek 7.30 – 18.00

środa, piątek 7.30 – 17.00

sobota 7.30 – 15.30

 

 

Filia w Gorajcu

Gorajec 11

22-463 Radecznica

godziny otwarcia:

środa 9.00 – 16.00

czwartek 8.00 – 16.00

sobota 8.00 – 13.00

 

 

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

22-424 Sitno 72

tel. 84 611 23 00

https://pl-pl.facebook.com/CentrumKulturyWSitnie

e-mail: ckzb@sitno.pl

dyrektor: Kamila Szmidt

godziny otwarcia:

poniedziałek, środa 7.00 – 15.00

wtorek, czwartek, piątek 7.00 – 16.00

Wybrane soboty – informacje na stronie:
https://www.facebook.com/CentrumKulturyzBibliotekaWSitnie/

 

 

Filia w Cześnikach

Cześniki 125

22-424 Sitno

tel. 501 638 143

e-mail: bibliotekaczesniki@onet.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00 – 14.00

 

 

Filia w Horyszowie Polskim

Horyszów Polski 85

22-424 Sitno

tel. 501 638 146

e-mail: bibl.horyszowpol@vp.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 9.00 – 15.00

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie

ul. Rynek 27

22- 420 Skierbieszów

tel. 666 026 240

http://www.bibliotekaskierbieszow.ubf.pl/news.php

e-mail: biblioteka@skierbieszow.net.pl

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Skierbieszowie-121715351769408/

dyrektor: Gabriela Smusz

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

jedna sobota w miesiącu wg odrębnego harmonogramu

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu

22-417 Stary Zamość

tel. 513 385 312

http://www.staryzamosc.pl/kultura-i-edukacja/biblioteka-w-starym-zamosciu

e-mail: biblpubl@interia.pl

kierownik: Elżbieta Czarny

Kierownik GBP Stary Zamość przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek miesiąca w godz.: 15:30 – 16:00

godziny otwarcia:

poniedziałek 7.30 – 15.30

wtorek, środa 8.00 – 16.00

czwartek, piątek 7.30 – 15.30

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 9.00 – 13.00

 

 

Filia w Udryczach

Udrycze

22-417 Stary Zamość

tel. 84 616 41 38

godziny otwarcia:

poniedziałek 9.00 – 13.00

wtorek 10.00 – 13.00

środa 9.00 – 12.00

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie

im. Feliksy Poździk

22-448 Sułów

tel. 84 682 64 08

http://www.sulow.naszabiblioteka.com/

e-mail: biblioteka@sulow.pl

https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.sulow

dyrektor: Arkadiusz Socha

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

sobota: od 8.00 do 13.00 w co drugą sobotę (17.02; 2.03; 16.03; 30.03…..)

 

 

Filia w Michalowie

Michalów

22-448 Sułów

e-mail: bibliotekamichalow@sulow.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 16.00

pracujące soboty: 30IV, 30VII, 22X godz. 8.00 – 12.00

 

 

Filia w Sąsiadce

Sąsiadka

22-448 Sułów

godziny otwarcia:

wtorek, piątek 8.00 – 16.00

pracujące soboty: 28V, 27VIII, 26XI

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem

Mokre 116

22-400 Zamość

tel. 84 616 65 64

e-mail: bibliotekamokre@zamosc.org.pl

www.bibliotekamokre.pl

https://www.facebook.com/Biblioteka.w.Mokrem/

dyrektor: Elżbieta Stankiewicz    e-mail: biblioteka.mokre@zamosc.org.pl

Czas pracy Biblioteki Gminnej:

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek, czwartek 8:00 – 17:00

środa 8.00 – 17.00

piątek 9.00 – 17.00

sobota 8:00 – 14:00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Kalinowicach

Kalinowice 62

22- 400 Zamość

tel. 84 616 71 09

e-mail: biblioteka.kalinowice@zamosc.org.pl

godziny otwarcia:

czynna tylko w każdą środę od godz. 9:00 – 17:00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Lisku

Lipsko 197

22-400 Zamość

tel. 84 641 28 43

e-mail: biblioteka.lipsko@zamosc.org.pl

godziny otwarcia:

wtorek 8.00 – 17.00

sobota 8.00 – 14.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Płoskiem

Płoskie 139

22-400 Zamość

tel. 84 631 43 02

e-mail: biblioteka.ploskie@zamosc.org.pl

godziny otwarcia:

czwartek, piątek 9.00 – 17.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Sitańcu

Sitaniec 422

22-400 Zamość

tel. 84 616 94 29

e-mail: biblioteka.sitaniec@zamosc.org.pl

godziny otwarcia:

czynna tylko w każdy piątek od godz. 9:00 – 17:00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Wysokiem

Wysokie 154

22-400 Zamość

tel. 84 638 45 60

e-mail: biblioteka.wysokie@zamosc.org.pl

godziny otwarcia:

wtorek 8.00 – 17.00

czwartek 9.00 – 17.00

sobota 8.00 – 14.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Zawadzie

Zawada 172

22-400 Zamość

tel. 84 616 80 75

e-mail: biblioteka.zawada@zamosc.org.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, środa 9.00 – 17.00

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Żdanowie

Żdanów 124a

22-400 Zamość

tel. 84 627 54 75

e-mail: biblioteka.zdanow@zamosc.org.pl

godziny otwarcia:

środa 8.00 – 17.00

czwartek, piątek 9.00 – 17.00