Książki

Zbiory bibliotek Książnicy Zamojskiej liczą ogółem 245 095 jednostek inwentarzowych, w tym 224 071 jedn. to książki i czasopisma oprawne, a 21 024 jedn. to zbiory specjalne (m.in. , materiały audiowizualne – audiobooki, filmy, dokumenty graficzne i kartograficzne, dokumenty elektroniczne, mikroformy, starodruki. Z ogólnej liczby zbiorów 77 457 jedn. dostępnych jest w bibliotekach filialnych. (stan na 31 grudnia 2022 r.)

Biblioteka gromadzi i udostępnia czytelnikom:
– literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, polską i obcą klasykę, lektury szkolne,
– literaturę popularnonaukową oraz wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki, encyklopedie, informatory ze wszystkich dziedzin wiedzy,
– literaturę regionu i autorów związanych z regionem.

Elektroniczny Katalog Biblioteki on-line – Baza GŁÓWNA

Od 2008 roku Książnica posiada w depozycie klemensowski księgozbiór rodziny Zamoyskich, liczący ponad 12 tysięcy woluminów, w tym ponad 6,5 tysiąca starodruków.

Elektroniczny Katalog Biblioteki on-line – Baza KLEMENSOWSKA

 

Czasopisma

Książnica Zamojska posiada 7 540 woluminy czasopism oprawnych (stan na 31 grudnia 2022 r.). Proponujemy szeroki wybór tytułów archiwalnych i bieżących z wielu dziedzin wiedzy np. ekonomii, prawa, nauk ścisłych, filmu, literatury, kultury – o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Czasopisma udostępniane są na miejscu w:
– Czytelni Regionalnej i Ogólnej
– Wypożyczalni Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych
– Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży
– bibliotekach filialnych.

TYTUŁY CZASOPISM W BIEŻĄCEJ PRENUMERACIE, DOSTĘPNYCH W KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ W 2022 ROKU