Książnica Zamojska posiada 8 098 woluminów czasopism oprawnych (stan na 31 grudnia 2019 r.). Proponujemy szeroki wachlarz tytułów archiwalnych i bieżących z wielu dziedzin wiedzy np. ekonomii, prawa, nauk ścisłych, filmu, literatury, kultury o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Czasopisma udostępniane są na miejscu w:
– Czytelni Regionalnej i Ogólnej

– Wypożyczalni Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych

– Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży

– bibliotekach filialnych.

 

TYTUŁY CZASOPISM W BIEŻĄCEJ PRENUMERACIE, DOSTĘPNYCH W KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ W 2020 ROKU

 

Czytelnia Czasopism:

 1. Akcent
 2. Auto Świat
 3. Charaktery
 4. Cogito
 5. Dialog
 6. Dziennik Gazeta Prawna
 7. Dziennik Wschodni
 8. Eko i My
 9. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 10. Gazeta Wyborcza
 11. Karta
 12. Kino
 13. Kobieta i Życie
 14. Kombatant (dar)
 15. Komputer Świat
 16. Kultura i Społeczeństwo
 17. Kurier Lubelski
 18. Kwartalnik Bellona
 19. Kwartalnik Historii Żydów
 20. Marketing i Rynek
 21. Marketing w Praktyce
 22. Medycyna Rodzinna
 23. Mój Piękny Ogród
 24. Murator
 25. Newsweek Polska
 26. Niedziela (dar)
 27. Nowa Fantastyka
 28. Odra
 29. Olivia
 30. Palestra
 31. Pamiętnik Literacki
 32. Państwo i Prawo
 33. Pedagogika Społeczna
 34. Personel i Zarządzanie
 35. Polityka
 36. Polityka Społeczna
 37. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 38. Praca Socjalna
 39. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 40. Przegląd Organizacji
 41. Przegląd Sądowy
 42. Przegląd Sportowy
 43. Przyjaciółka
 44. Rzeczpospolita
 45. Samorząd Terytorialny
 46. Sens
 47. Świat Nauki
 48. Twój Styl
 49. Tygodnik Powszechny
 50. Sieci
 51. Uroda i Medycyna
 52. W Sieci Historii
 53. Wiadomości Statystyczne (dar)
 54. Wiedza i Życie
 55. Wprost
 56. Wychowawca
 57. Wychowanie w Przedszkolu
 58. Znak

 

Czytelnia Regionalna i Ogólna:

 1. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 2. Archiwariusz Zamojski
 3. Aspekty
 4. Awangarda Lubelska
 5. Barometr Regionalny
 6. Bibliotekarz Lubelski
 7. Bibliotekarz Zamojski
 8. Bipe-teka
 9. Biuletyn Informacyjny: Miesięcznik Szpitala JP II w Zamościu
 10. Biuletyn Informacyjny: Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK
 11. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska
 12. Biuletyn LOT Roztocze
 13. Biuletyn Samorządu Gminy Zamość
 14. Bursorka
 15. Cebulanka
 16. Chrząszcz
 17. Czas Solidarności
 18. Dostrzegacz Biblioteczny
 19. Facta Simonidis
 20. Forum Akademickie
 21. Gazeta Krasnobrodzka
 22. Głos Osiedla
 23. Głos Zamojskiego UTW
 24. Głos Związkowca
 25. Goniec Łukowej
 26. Igła
 27. Katolicki Głos z Biłgoraja
 28. Kronika Tygodnia
 29. Krynickie Wieści
 30. Kultura: kwartalnik gminy Biłgoraj
 31. Kultura Łowiecka
 32. Kwartalnik Tarnogrodzki
 33. Lajf-magazyn lubelski
 34. Lublin – Kultura i społeczeństwo
 35. Myśliwiec Kresowy
 36. Nasz Dom: magazyn SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu
 37. Nestor
 38. Nowa Gazeta Biłgorajska
 39. Nowy Kurier Zamojski
 40. Pismo Folkowe
 41. Powinność
 42. Przegląd Uniwersytecki
 43. Przyczynki do poznania dziejów miejscowości gminy Łabunie
 44. Puls Regionu
 45. Res Historica
 46. Rewizje Tomaszowskie
 47. Rocznik Bialskopodlaski
 48. Rocznik Chełmski
 49. Rocznik Lubaczowski
 50. Rocznik Lubelski
 51. Rocznik Tomaszowski
 52. Roztoczański Głos
 53. Sekrety Wsi…Sąsiadka
 54. Skafander
 55. Studia Żydowskie
 56. Tanew
 57. Tomaszowska Teka Regionalna
 58. Tygodnik Zamojski
 59. U źródła
 60. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego
 61. Wiadomości Uniwersyteckie
 62. Wieści Gminne
 63. Zamojski Biuletyn Miejski
 64. Zamojski Informator Diecezjalny
 65. Zamojski Kwartalnik Kulturalny
 66. Zamojskie Studia i Materiały
 67. Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
 68. Zeszyt Osuchowski
 69. Zeszyty Majdanka
 70. Zeszyty Staszicowskie
 71. Ziarno

 

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych

 1. Cros

 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży:

 1. Nauczycielka Przedszkola
 2. Świerszczyk
 3. Hobby

 

Filia Biblioteczna nr 1:

 1. Angora
 2. Cztery Kąty
 3. Tygodnik Zamojski

 

Filia Biblioteczna nr 2:

 1. Mały Artysta
 2. Moje Robótki
 3. Tygodnik Zamojski

 

Filia Biblioteczna nr 3:

 1. Hobby
 2. Hobby Extra
 3. Mały Artysta
 4. Tygodnik Zamojski

 

Filia Biblioteczna nr 4:

 1. Angora
 2. Dobre Rady
 3. Kronika Tygodnia
 4. Przyjaciółka

 

Filia Biblioteczna nr 5:

 1. Angora
 2. Tygodnik Zamojski
 3. Viva

 

Filia Biblioteczna nr 6:

 1. Dobre Rady
 2. Mały Artysta
 3. Przyjaciółka
 4. Tygodnik Zamojski

 

Czasopisma retrospektywne znajdują się przy działach i bibliotekach filialnych Książnicy Zamojskiej
(zakładka Zbiory opcje czasopisma i w Katalogu PATRON w opcjach czasopismo)