TYTUŁY CZASOPISM W BIEŻĄCEJ PRENUMERACIE, DOSTĘPNYCH W KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ W 2022 ROKU

Czytelnia Regionalna i Ogólna:

Czasopisma ogólnopolskie w prenumeracie bieżącej i dary

 1. Akcent
 2. Biblioteka Publiczna
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Bibliotekarz
 5. Charaktery
 6. Dialog
 7. Dziennik Gazeta Prawna
 8. Dziennik Wschodni
 9. Echa Leśne
 10. Eko i My (poradnik Ekologiczny)
 11. Gazeta Wyborcza
 12. Guliwer – czasopismo o książkach
 13. Karta
 14. Kobieta i Życie
 15. Kombatant
 16. Kultura i Społeczeństwo
 17. Kurier Lubelski
 18. Kwartalnik Bellona
 19. Kwartalnik Historii Żydów
 20. Mój Piękny Ogród
 21. Murator
 22. Nasza Ziemia
 23. Newsweek Polska
 24. Niedziela
 25. Nowa Fantastyka
 26. Nowe Książki
 27. Odra
 28. Olivia
 29. Palestra
 30. Pamiętnik Literacki
 31. Państwo i Prawo
 32. Polityka
 33. Polityka Społeczna
 34. Poradnik Bibliotekarza
 35. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 36. Praca Socjalna
 37. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 38. Przegląd Historyczno-Wojskowy
 39. Przegląd Organizacji
 40. Przegląd Sportowy
 41. Przyjaciółka
 42. Rzeczpospolita
 43. Samorząd Terytorialny
 44. Sens
 45. Świat Nauki
 46. Twój Styl
 47. Tygodnik Powszechny
 48. Uroda i Medycyna
 49. Wiadomości Statystyczne (dar)
 50. Wiedza i Życie
 51. Znak

Czasopisma ogólnopolskie numery archiwalne

 1. Auto Świat – 2004-2021
 2. Cogito – 1996- 2021
 3. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 1990-2018
 4. Kino 1979-1989; 2001, 2003, 2004, 2014-2020
 5. Komputer Świat do roku 2005-2021
 6. Marketing i Rynek do roku 2002-2020
 7. Marketing w Praktyce do roku 2001-2019
 8. Medycyna Rodzinna 2018-2019
 9. Pedagogika Społeczna 2015-2019
 10. Personel i Zarządzanie 2000-2021
 11. Przegląd Sądowy 1992-2020
 12. Sieci 2020
 13. W Sieci Historii 2020
 14. Wprost 1992-2019
 15. Wychowawca 2015-2021
 16. Wychowanie w Przedszkolu 2014-2021

Czasopisma regionalne (kompletne ukazujące się na bieżąco)

 1. Archiwariusz Zamojski
 2. Aspekty
 3. Bibliotekarz Lubelski
 4. Bibliotekarz Zamojski
 5. Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska
 6. Biuletyn Samorządu Gminy Zamość
 7. Cebulanka
 8. Co w naszej Gminie (informator Gminy Tarnawatka)
 9. Gazeta Krasnobrodzka
 10. Głos Osiedla
 11. Głos Zamojskiego UTW
 12. Goniec Łukowej
 13. Kronika Tygodnia
 14. Krynickie Wieści
 15. Kultura: kwartalnik gminy Biłgoraj
 16. Kwartalnik Tarnogrodzki
 17. Lajf-magazyn lubelski
 18. Lublin – Kultura i społeczeństwo
 19. Nadbużańskie Sławatycze
 20. Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej
 21. Nasz Dom: magazyn SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu
 22. Nowa Gazeta Biłgorajska
 23. Nowy Kurier Zamojski
 24. Powinność
 25. Przestrzeń Pogranicza
 26. Przyczynki do poznania dziejów miejscowości gminy Łabunie
 27. Rewizje Tomaszowskie
 28. Rocznik Tomaszowski
 29. Roztoczański Głos
 30. Skafander
 31. Tomaszowska Teka Regionalna
 32. Tygodnik Zamojski
 33. U źródła. Kwartalnik Gminy Łabunie 2019-
 34. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego
 35. Wieści Gminne (Sitno)
 36. Wołanie z Wołynia. Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej
 37. Zamojski Informator Diecezjalny
 38. Zamojski Kwartalnik Kulturalny
 39. Zeszyt Osuchowski
 40. Ziarno

Czasopisma regionalne (archiwalne lub nieukazujące się systematycznie)

 1. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 2. Awangarda Lubelska
 3. Barometr Regionalny
 4. Bipe-teka
 5. Biuletyn Informacyjny Gminy Tomaszów Lubelski
 6. Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej
 7. Biuletyn Informacyjny: Miesięcznik Szpitala JP II w Zamościu
 8. Biuletyn Informacyjny: Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy AK
 9. Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Skierbieszów
 10. Biuletyn LOT Roztocze
 11. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego
 12. Bursorka
 13. Chrząszcz
 14. Czas Solidarności
 15. Dostrzegacz Biblioteczny
 16. Echa Roztocza
 17. Facta Simonidis
 18. Forum Akademickie
 19. Gadki z chatki
 20. Głos Związkowca
 21. Goniec Narolski
 22. Igła. Informator Gminy Łabunie 2013-2018
 23. Informator Gminy Adamów
 24. Janowskie Korzenie
 25. Katolicki Głos z Biłgoraja
 26. Kraina Bugu
 27. Kultura Łowiecka
 28. Kulturalnik (Werbkowice)
 29. pl
 30. Merkuriusz Łęczyński
 31. Myśliwiec Kresowy
 32. Nestor
 33. Pismo Folkowe
 34. Powiat Tomaszowski
 35. Przegląd Uniwersytecki
 36. Puls Regionu
 37. Res Historica
 38. Rocznik Bialskopodlaski
 39. Rocznik Chełmski
 40. Rocznik Lubaczowski
 41. Rocznik Lubelski
 42. Sekrety Wsi…Sąsiadka
 43. Studia Łęczyńskie
 44. Studia Żydowskie
 45. Tanew
 46. Wiadomości Uniwersyteckie
 47. Zamojski Biuletyn Miejski
 48. Zamojskie Studia i Materiały
 49. Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
 50. Zeszyty Majdanka
 51. Zeszyty Staszicowskie

Wypożyczalnia Książki Mówionej i Zbiorów Multimedialnych:

 1. Cross. Miesięcznik Informacyjno-Szkoleniowy Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży:

 1. Świerszczyk 

Filia Biblioteczna nr 1:

 1. Angora
 2. Tygodnik Zamojski 

Filia Biblioteczna nr 2:

 1. Tygodnik Zamojski 

Filia Biblioteczna nr 3:

 1. Tygodnik Zamojski
 2. Twój Styl

Filia Biblioteczna nr 4:

 1. Dobre Rady
 2. Kronika Tygodnia
 3. Przyjaciółka 

Filia Biblioteczna nr 5:

 1. Tygodnik Zamojski
 2. Medycyna Praktyczna
 3. Medycyna po dyplomie
 4. Magazyn Pielęgniarki i położnej
 5. Pielęgniarstwo XXI wieku
 6. Rehabilitacja w Praktyce
 7. Forum Medycyny Rodzinnej 

Filia Biblioteczna nr 6:

 1. Dobre Rady
 2. Przyjaciółka
 3. Tygodnik Zamojski