Święto zostało uchwalone 2 grudnia 2008 roku na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Dzień ten został wybrany na pamiątkę sesji Sejmu Czteroletniego – 9 marca 1789 roku, podczas której Fryderyk Józef Moszyński, uzasadniał przeprowadzenie spisu statystycznego na ziemiach polskich. W efekcie, 22 czerwca tego samego roku, sejm proklamował spis ludności Rzeczypospolitej Obojga Narodów i uchwalił konstytucję o nazwie „Lustracja dymów i podanie ludności”.

     Była to – jak na owe czasy – jedyna na świecie analiza sytuacji dochodowej i wydatkowej jednostek administracyjnych państwa polskiego. Intencją wystąpienia Fryderyka hrabiego Moszyńskiego była propozycja przeprowadzenia spisu ludności i „dymów” (budynków). Z niezwykłą przenikliwością, jak na swoje czasy zaprojektował organizację spisu, podstawowe kategorie spisowe, wzory tablic, a następnie przedstawił wyniki tego spisu w odrębnych tabelach, pokazujących strukturę społeczną i terytorialny rozkład ludności. Symbolika tego zdarzenia ukazuje, jak wielką rolę miała odegrać statystyka w próbie przekształcenia Rzeczypospolitej w nowoczesne państwo europejskie. Informacje o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 prezentowane są na stronie Główny Urząd Statystyczny / Aktualności / Informacje o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021