20 października w Książnicy Zamojskiej odbędzie się jubileuszowa konferencja Biblioteka. Tradycja i nowoczesność. To wydarzenie promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe naszego regionu, prezentujące kolekcje będące w posiadaniu różnych instytucji. Chcemy zainteresować społeczeństwo cennymi zbiorami znajdującymi się nie tylko w zasobach bibliotecznych. Wydobyć je w przestrzeń dostępną dla współczesnego odbiorcy. Chcemy też pokazać nowe formy działania i nowe formy komunikacji z użytkownikami bibliotek.

Zapraszamy!