Książnica Zamojska zaprasza na kolejne, czwarte, spotkanie z cyklu „Czwartki u Stanisława” wzorowane na wykładach i odczytach organizowanych w Zamościu w latach międzywojennych. Ówcześni prelegenci na stałe wpisali się w historię miasta, tworząc jego kulturalną tkankę. Nie inaczej będzie z naszymi gośćmi… Zapraszamy Państwa do świata pełnego pasji, historii znanej i mniej odkrytej, świata czasów nam bliskich i tego sprzed tysiąca lat. Bądźmy w tym razem w wybrane czwartki w Książnicy Zamojskiej.

23 maja o godz. 16.00 zapraszamy Państwa do Książnicy Zamojskiej na odczyt pt. „BOGUmiła i miastu oddana. Rzecz o dr Bogumile Sawie. Wygłosi go regionalistka, dokumentalistka zamojskiej ikonografii i historycznej zabudowy Zamościa, farmaceutka Ewa Dąbska.

Wstęp wolny. partnerem wydarzenia jest zamojska cukiernia „Słodki Raj”.

 dr Bogumiła Sawa –  urodziła się w 1940 r. w Kamionce k. Kozłówki, zm. 27 maja 2020 roku w Zamościu.  Bibliotekarka, nauczycielka. W 1978 r. na UMCS obroniła pracę doktorską „Przemiany miasta Zamościa w latach 1772-1866”. Przez 12 lat pracowała jako dokumentalistka w Zamojskim Oddziale Państwowego Przedsiębiorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków. Jest autorką wielu cennych studiów historyczno-architektonicznych dotyczących miasta Zamościa i jego przedmieść, wydawnictw książkowych, publikacji naukowych i popularnonaukowych. Sfinansowała rekonstrukcję attyk na kamienicy przy Rynku Wielkim nr 5a, ofiarowała znaczne fundusze na budowę pomnika Jana Zamoyskiego. W latach dziewięćdziesiątych XX w. zajmowała się własną działalnością wydawniczą. Działała w różnych organizacjach, m.in. była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Zamościa i sekretarzem Zamojskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.