Realizowane jest w ramach zadania „Biblioteka – z książką w przestrzeni miasta”.

Wiersz Zofii Trzeszkowskiej „Tęskna” czytają: Eulalia i Stanisław Orłowscy.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie Lubelskie Smakuj Życie