Wykład historyczny: W służbie królowi. „Początek i progres wojny moskiewskiej” Stanisława Żółkiewskiego i jego listy, jako wyraz politycznej postawy hetmana

24.09.2020 r.