W Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków, czyli 18 kwietnia, odbyło się drugie spotkanie z realizowanego przez Książnicę Zamojską cyklu „Czwartki u Stanisława”. Poświęcone było profesorowi Wiktorowi Zinowi, architektowi, generalnemu konserwatorowi zabytków, felietoniście i autorowi programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”.

Postać profesora przybliżyła Maria Fornal, etnograf, konserwator zabytków, inicjatorka wpisania hrubieszowskiej Zinówki (miejsca, gdzie się urodził) do rejestru zabytków, obecnie zgłębiająca spuściznę po prof. Zinie.

Był czas na emocje i wzruszenia. Poznaliśmy wiele nieznanych dotychczas faktów z życia profesora Zina.

Spotkaniu przy kawie i herbacie towarzyszyły słodkości z Cukierni Słodki Raj. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie.