W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowaliśmy wystawę, konkurs kulinarny, spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich z regionu oraz wydanie niewielkiej publikacji zawierającej przepisy kulinarne z XIX wieku zawarte w „Dzienniku Ekonomicznym Zamojskim”.

Od 10 – 30 września 2021 można było obejrzeć wystawę „Smaki Zamościa i Zamojszczyzny” , prezentującą kuchnię regionalną. Wykorzystano książki, czasopisma i zbiory specjalne z zasobu czytelni regionalnej Książnicy Zamojskiej. Wystawa prezentowana była w holu biblioteki głównej i wzbudziła duże zainteresowanie odwiedzających. Obejrzało ją ok. 500 osób. w tym grupy zorganizowane.

24 września odbyła się impreza popularyzująca dziedzictwo kulinarne regionu. Tego dnia rozstrzygnęliśmy konkurs na potrawę regionalną: „Smaki Zamościa i Zamojszczyzny” zorganizowany
w ramach 29. Europejskich Dni Dziedzictwa. Nagrodę przyznano grupie młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 (Ekonomik) w Zamościu za cebularzyki. Młodzież otrzymała nagrody
w tym także upominki promujące EDD. Bogactwo smaków regionalnych zapewniło Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ zrzeszające Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zamość. W trakcie spotkania uczestnicy dorzucili „cegiełkę dobra” na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych kwotą 566 zł. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Ale Cantare z Płoskiego. W imprezie wzięło udział ok. 100 osób.

Z zaplanowanych działań tegorocznego EDD nie udało nam się – w terminie – wydać książeczki kucharskiej, zabrakło ludzi i czasu do zrealizowania pomysłu. Nie planowaliśmy natomiast zbiórki charytatywnej – stąd liczbę zadań możemy uznać za wypełnioną w 100 %.