„Jest takie cudowne miejsce w Raju nad Wieprzem, gdzie Bóg złożył skarby w depozyt Królowej Roztocza a Ona dzieli się nimi z potrzebującymi i czekającymi na dary i łaski Boże”.