Spotkanie z Haliną Barbarą Gontarz i Krystyną Kamińską autorkami książki „Nasze korzenie, nasz dom. Historia wsi Niedzieliska Kolonia” oraz członkami Koła Gospodyń Wiejskich w Niedzieliskach Kolonii.

Zdjęcia: Zbigniew Pietrynko i Bogusław Pupiec.