Twórczość Agnieszki Wójtowicz bliska jest sztuki ulicy, szeroko rozumianego nurtu street art.To świat pełen ascetycznego życia pozostawianego przez żywioł ulicy miasta Lublina,
z którym artystka związana jest od wielu lat. Na tym skupia swoją uwagę, dokumentując plastyczne kompozycje inspirowane szablonami drogowych znaków, tablicami rozkładów jazdy czy plakatami informującymi, usytuowanymi na starych opuszczonych budynkach.
Widoczny w tych kompozycjach upływ czasu i degradacja, czynią z artystki uważnego obserwatora, zanurzonego w miejską rzeczywistość, pełną specyficznego klimatu. Jeśli w tych dziełach pojawia się sylweta ludzkiej postaci, to jest to element plastyczny wtopiony w labirynt graficznych emblematów i patyny.
Zanikające, płasko traktowane postaci, posiadają w sobie wymiar egzystencjalny. To często ofiary wielkomiejskiej aglomeracji, pełne anonimowości i bezdomności.
Artystka wchodzi w rzeczywisty dialog z ludźmi wykluczonymi, będącymi poza marginesem społecznym, o czym świadczy cykl wywiadów przez nią zrealizowanych wprost na ulicy. Kompozycje artystki przywodzą na myśli urok starych blaknących klisz fotograficznych, ożywionych akcentami bladego koloru. To swoista opowieść o przemijaniu.

Jerzy Tyburski
Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska

Agnieszka Wójtowicz – artystka plastyczka, projektantka wnętrz, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Urodzona w Zamościu, prywatnie i zawodowo związana z Lublinem. Jej działania twórcze obejmują malarstwo, rysunek, ilustrację książkową i fotografię. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie oraz Wydziału Artystycznego UMCS. Jej prace od lat dziewięćdziesiątych XX wieku publikowane były cyklicznie w dzienniku: ,,Dzień” oraz w ,,Kurierze Lubelskim”, ,,Akcencie” i ,,Express Faktach”. W latach 1992-1993 pracowała w Telewizji Niezależnej Lublin, wykonując scenografię do programów telewizyjnych, była także autorką programu ,,Magazyn Teatralny”. Współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL, z pracownią plastyczną Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Od 2005 r. współpracuje z Galerią Sztuki Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”. Od 2023 roku pełni funkcję skarbnika ZPAP.
Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Wielo-krotna Stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego i Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Lublin. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu i ponad 30 wystaw indywidualnych.
Jej prace znajdują się w kolekcji Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie, w kolekcji Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”, zbiorach prywatnych w kraju oraz m.in. w Paryżu, Londynie i Stanach Zjednoczonych.