Książki zakupione z  projektu „Czytam – mam te moc”

dofinansowanego przez Miasto Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok