Project Description

16 listopada 2022 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w siedzibie biblioteki na ul. Kamiennej odbyły się zajęcia edukacyjne pt. “Przedsiębiorczy przedszkolak”. Pracownice zamojskiego oddziału Urzędu Statystycznego w Lublinie Ewelina Bednarczyk, Aneta Popielec i Dorota Kostrubiec  we współpracy z naszą biblioteką przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla 5 i 6-latków z Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu i Niepublicznego Przedszkola “Słoneczko” w Zamościu.  W trakcie spotkań dzieci dowiedziały się o instytucji jaką jest Urząd Statystyczny. Uczestniczyły w zabawach, w trakcie których rozwijały umiejętność kreatywnego myślenia i planowania. Uczyły się racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania zasobów takich jak energia elektryczna, woda, żywność, pieniądze. Na zakończenie dzieci otrzymały zestawy gadżetów promujących spisy powszechne.