Prawo autorskie w praktyce to temat spotkania dla bibliotekarzy zorganizowanego w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego. Codzienne wątpliwości pojawiające się w pracy bibliotekarzy objaśniał  radca prawny i dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość Łukasz Gajdecki. Było o korzystaniu z licencji, odtwarzaniu muzyki, publikacji zdjęć, organizacji pokazów filmowych i spotkań autorskich.

Wydarzenie jest częścią wielomiesięcznego zadania realizowanego pod nazwą: „Biblioteka – z książką w przestrzeni miasta”. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie, Lubelskie Smakuj Życie. Patronat honorowy sprawuje Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Patronat medialny objęli Polskie Radio Lublin, Kronika Tygodnia i Nowy Kurier Zamojski.