Wołanie o pamięć – 80. rocznica Zbrodni Wołyńskiej

„Kąkol na dożynkach. O Polakach ocalałych z ukraińskiego ludobójstwa” – spotkanie autorskie z Leszkiem Wójtowiczem oraz panel dyskusyjny „Wołanie o pamięć!” z udziałem: ks. T. Isakowicza-Zaleskiego, dr hab. A. Zapałowskiego, J. Bernacha (19.08.2023 r.)