Jak udzielać pierwszej pomocy, posługiwać się sprzętem ratowniczym dostępnym w miejscach publicznych i zachować zimną krew w sytuacjach kryzysowych , zagrożenia zdrowia lub życia.