15 maja – w „zimną Zośkę” – odbył się w Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego wernisaż wystawy prac autorstwa Henryka Szkutnika, artysty plastyka, fotografika i przyjaciela biblioteki.

„Obrazki z życia braci mniejszych” to zbiór 28 obrazów (część z nich pochodzi z prywatnych kolekcji) ukazujących fascynującą przyrodę Roztocza i jej najmniejszych (choć nie tylko) mieszkańców. Na wystawie nie brakuje akcentów związanych z Zamościem, gdzie artysta mieszka i tworzy.

Henryk Szkutnik urodził się w 1950 roku w Lubartowie. Do matury przystąpił w PLSP w Lublinie w 1969 roku. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom magisterski złożył w 1976 roku ze specjalnością malarstwa sztalugowego. W latach 1976 – 1985 pracował w zamojskim PLSP jako nauczyciel przedmiotów artystycznych. Od 1990 roku związany z Muzeum Zamojskim w Zamościu. Obecnie szczęśliwy i twórczy emeryt, który jak często podkreśla nie maluje, a „jedynie” wyciera pędzel o płótno. Chcielibyśmy tak potrafić.

Wystawę można oglądać w Galerii ExLibris do końca czerwca.

Fot. Bogusław Pupiec