Książnica Zamojska zaprasza na spotkanie Historia Powstania Celi Wołyniaków na podstawie zapisów Kroniki Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu”. Podczas spotkania przedstawione zostaną okoliczności powstania tego miejsca pamięci na Rotundzie Zamojskiej. Prezentacja oparta będzie na bezcennym źródle wiedzy zawartej w Kronice Stowarzyszenia, prowadzonej od 1991 roku przez Panią Zofię Szwal. Cela Wołyniaków nazywana też Kryptą Wołyńską i Celą Wołyńską powstała staraniem Komitetu Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Pomysł jej utworzenia zrodził się w środowisku dawnych Wołyniaków. Historia tego miejsca związana jest z postacią Włodzimierza Sławosza Dębskiego, nauczyciela, muzyka, kompozytora, żołnierza i ojca znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego. Krypta została urządzona przez dawnych mieszkańców Wołynia własnym sumptem. Wszyscy pracowali w czynie społecznym, wykonując poszczególne elementy wystroju krypty. Poświęcenie celi miało miejsce 30 maja 1992 roku.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2023 roku o godzinie 16.15 w Czytelni Regionalnej i Ogólnej Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Kamiennej 20.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.