Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim online Prezent(acja) dla Norwida.

     Przedsięwzięcie podjęte zostało z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronem roku 2021. Głównym jego celem jest popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida oraz rozwijanie zdolności recytatorskich wśród młodzieży.

   Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz ponadpodstawowych z Miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

     Na nagrania czekamy do 30 listopada 2021 r.

     Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu (84) 62 711 54 wew. 27


REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1