Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spis realizowany będzie głównie poprzez samospis internetowy i poprzez kontakt telefonicznych rachmistrzów spisowych. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli realizowany będzie także spis bezpośredni, podczas którego rachmistrzowie spisowi odwiedzają gospodarstwa domowe. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spis.gov.pl.