Cennik usług

świadczonych przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Usługi biblioteczne, korzystania z sieci Internet, opłaty z tytułu przetrzymywania książek oraz usługi reprograficzne, digitalizacyjne i introligatorskie

 

 

Lp.

rodzaj usługi

opłata w zł (brutto)

1. legitymacja czytelnicza

1,00

2. duplikat legitymacji czytelniczej

2,00

3. upomnienia za przetrzymywanie książek

zgodnie z cennikiem opłat pocztowych

4. opłata za nieterminowy zwrot książek

 

0,10 za 1 dzień zwłoki, za każdą książkę

5. wypożyczenia międzybiblioteczne:
książka

15,00

kserokopie

koszt kserokopii wg rachunku biblioteki udostępniającej

6. wydruk z: WORD-a, Internetu i baz komputerowych formatu A4:
czarnobiały

0,50

kolorowy

3,00

7. odbitka kserograficzna formatu A4*:
jednostronna czarnobiała

0,20

dwustronna czarnobiała

0,40

jednostronna kolorowa

0,80

dwustronna kolorowa

1,50

8. odbitka kserograficzna formatu A3*:

jednostronna czarnobiała

0,50

dwustronna czarnobiała

0,90

jednostronna kolorowa

1,50

dwustronna kolorowa

3,00

9. bindowanie

z użyciem grzbietu 12,5 mm

2,90

z użyciem grzbietu 19 mm

4,70

z użyciem grzbietu 22 mm

6,40

10. laminowanie:
format A5

0,70

Format A4

0,90

format A3

1,70

11. skanowanie (standardowo w JPG, na życzenie zamawiającego w TIF)*:
druki w formatach A4 i mniejszych (rozdzielczość 300 dpi)

1,80

druki w formatach A4 i mniejszych (rozdzielczość 600 dpi)

2,70

druki w formatach A3 (rozdzielczość 300 dpi)

2,00

druki w formatach A3 (rozdzielczość 600 dpi)

3,20

12. wydruk skanu cyfrowego w formacie A4

2,80

13. nagranie skanów i fotografii cyfrowych na płytę CD

3,90 (w tym koszt płyty)

14. usługi introligatorskie:

oprawa książki do formatu A4 z reperacją

25,00

oprawa książki do formatu A4 bez reperacji

14,00

oprawa czasopism – roczników do formatu B3

43,00

oprawa czasopism – roczników do formatu A4

32,00

oprawa księgi inwentarzowej w formacie B4

28,00

wykonanie okładki okolicznościowej w formacie A4

16,00

wykonanie kroniki w formacie A3 (60 kart, kolorowy karton)

80,00

wykonanie kroniki w formacie A3 (60 kart, biały karton)

49,00

etui (w gabarytach wskazanych przez zamawiającego)

cena do uzgodnienia

15. kaucja za wypożyczanie zbiorów na zewnątrz dla Czytelników nie posiadających zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
książki

30,00 za każdą książkę

Zbiory audiowizualne

30,00 za każde wydawnictwo

Zbiory audiowizualne do nauki języków obcych

50,00 za każde wydawnictwo

* usługi reprograficzne (kopiowanie, skanowanie) zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.)


Załącznik do zarządzenia nr 10/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
dyrektora Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu
,