SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYZACJI

pokój nr 21

tel. 84 62 711 54 wew. 35

e-mail: informatyk@biblioteka.zamosc.pl

 

 

godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

 

 

Do zadań działu należy:

– administrowanie systemami komputerowymi,

– udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie doboru i wykorzystania sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania specjalistycznego dla samorządowych bibliotek Powiatu Zamojskiego.