SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OPRACOWYWANIA I GROMADZENIA ZBIORÓW

pokój nr 10

tel. 84 627 11 54 wew. 26

e-mail: gromadz@biblioteka.zamosc.pl

 

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

 

Podstawowe zadania działu:

– gromadzenie zbiorów Książnicy Zamojskiej.

– prowadzenie sumarycznej i jednostkowej ewidencji wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych.

– formalne i rzeczowe opracowanie materiałów bibliotecznych.

– pomoc metodyczna w zakresie gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów.