Zbiory bibliotek Książnicy Zamojskiej liczyły ogółem 269 583 jednostki inwentarzowych, w tym 249 727 jedn. stanowiły książki i czasopisma oprawne oraz 19 856 jedn. zbiory specjalne. Z ogólnej liczby zbiorów 88 867 jedn. stanowią książki bibliotek filialnych. (stan na 31 grudnia 2019 r.)

Biblioteka gromadzi i udostępnia czytelnikom:

– literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, polską i obcą klasykę, lektury szkolne,

– literaturę popularnonaukową oraz wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki, encyklopedie, informatory ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Elektroniczny Katalog Biblioteki on-line – Baza GŁÓWNA

Od 2008 roku Książnica posiada w depozycie klemensowski księgozbiór rodziny Zamoyskich, liczący ponad 12 tysięcy woluminów, w tym ponad 6,5 tysiąca starodruków.

Elektroniczny Katalog Biblioteki on-line – Baza KLEMENSOWSKA