Пані, Панове і Панянки.

Ретро – це як мандрівка на машині часу, спосіб відчути на собі стиль і обставини життя минулого без небезпеки. Для когось – це дотик до власної молодості чи молодості батьків. Для інших – гра і перевтілення. В будь-якому разі, це приємні відчуття. Персонажі минулого здаються більш елегантними і шляхетними. Багатьом хочеться бути схожими на них. Нині стали популярними ретро-фестивалі. Для історичних міст такі події є необхідною частиною образу. Учасники фестивалів готуються до них заздалегідь: шиють стильний одяг, підбирають аксесуари. Причетними до культурної традиції стають не тільки мешканці певного міста, а і його гості. Більшість фотографій з цієї виставки зроблені в місті Рівне в Україні. Тут щорічно серед літа проходить «Фестиваль вулиці Поштової» – ретро-свято найменшого провулка в центрі міста. Автори вирішили також додати фотографії з інших міст Польщі і Грузії, щоб показати універсальність явища і спільність почуттів мешканців різних країн. У виставці взяли участь фотографи з Києва (Україна) і Тбілісі (Грузія): Ната Звіададзе, Станіслав Потанін, Володимир Циба, Чекановський Андрій.

Retro-portrety ze świata jednej ulicy

Retro jest jak podróż wehikułem czasu. To sposób, aby poczuć styl i okoliczności życia z przeszłości bez niebezpieczeństwa. Dla niektórych jest powrotem do własnej młodości lub młodości rodziców. Dla innych to zabawa i reinkarnacja. W każdym razie to przyjemne uczucie. Postacie z przeszłości wydają się bardziej eleganckie i szlachetne. Wiele osób chce być takimi jak oni.
W dzisiejszych czasach festiwale retro stały się popularne. Dla zabytkowych miast takie wydarzenia są niezbędną częścią wizerunku. Uczestnicy festiwalu przygotowują się do nich z wyprzedzeniem: szyją stylowe ubrania, dobierają dodatki. W tradycję kulturową angażują się nie tylko mieszkańcy danego miasta, ale także jego goście. Większość zdjęć z tej wystawy została wykonana w Równem na Ukrainie. Co roku w środku lata odbywa się tu „Festiwal ulicy Pocztowej” – retro święto najmniejszej alejki w centrum miasta. Autorzy postanowili również dodać zdjęcia z innych miast w Polsce i Gruzji, aby pokazać uniwersalność zjawiska i wspólne odczucia mieszkańców różnych krajów. W wystawie wzięli udział fotografowie z Kijowa (Ukraina) i Tbilisi (Gruzja): Nata Zwiadadze, Stanisław Potanin, Wołodymyr Cyba, Andrij Czekanowski.