Konkurs Prezent(acja) dla Norwida zorganizowany został z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronem roku 2021. Głównym jego celem była popularyzacja twórczości Cypriana Kamila Norwida oraz rozwijanie zdolności recytatorskich wśród młodzieży.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz ponadpodstawowych z miasta Zamość i powiatu zamojskiego.
Komisja wyłoniła zwycięzcę i przyznała nagrodę główną Patrycji Rybińskiej uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Uczestniczka przygotowała wiersz Modlitwa Cypriana Kamila Norwida.
Serdecznie gratulujemy!!!