Książnica Zamojska zaprasza do udziału w nowym cyklu spotkań „O regionie w bibliotece”.

Pierwsze poświęcone będzie historii wsi Niedzieliska Kolonia, która została opisana w książce Nasze korzenie, nasz dom. Historia wsi Niedzieliska Kolonia. W wydarzeniu wezmą udział  autorki publikacji, Halina Barbara Gontarz i Krystyna Kamińska oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Niedzieliskach Kolonii. Goście spotkania przedstawią genezę książki, podzielą się wiedzą o jej tematyce, nawiązując do początków wsi, wspomnień mieszkańców oraz cennych fotografii w niej zawartych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 1 lutego 2024 roku o godzinie 16.00 do Czytelni Regionalnej i Ogólnej Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu przy
ul. Kamiennej 20.

Spotkanie poprowadzi starszy kustosz Magda Misztal.