Po raz kolejny, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie, Książnica Zamojska zorganizowała seminarium o charakterze edukacyjno – popularyzatorskim. Tym razem – z powodu pandemii – nasze przedsięwzięcie przybrało formę online.
Przedstawiamy cztery prezentacje przygotowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie, zamojskiego Oddziału Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Książnicy Zamojskiej. Pokazują one pracę urzędu zajmującego się „zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego”, podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i jego kulisy. Opisujemy też działalność bibliotek publicznych woj. lubelskiego, a także Książnicy Zamojskiej.

Zapraszamy!

STATYSTYKA OD KUCHNI

SPIS ROLNY 2020

LUBELSKIE W LICZBACH

KSIĄŻNICA ZAMOJSKA