Filia nr 5

22-400 Zamość
Al. Jana Pawła II 10
(na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II)

tel. 84 677 31 69
e-mail: filia5@biblioteka.zamosc.pl

 


 

Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy bibliotek Książnicy Zamojskiej

W związku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 26.11.2020 r. poz. 2091) Książnica Zamojska uruchamia (od 30 listopada 2020 r.) udostępnianie zbiorów na następujących zasadach:

 1. Udostępnianie zbiorów odbywa się z zachowaniem zasady zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.
 2. Użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie.
 3. Przyjęcie od czytelników zbiorów wcześniej wypożyczonych (zwrotów) odbywa się w wyznaczonym i oznakowanym miejscu. Zbiory zwracane poddawane są 3-dniowej kwarantannie.
 4. Zabrania się dezynfekcji wypożyczonych zbiorów.
 5. Nie prowadzimy udostępniania zbiorów na miejscu w czytelniach i kącikach czytelniczych. Istnieje, za zgodą dyrektora biblioteki, możliwość krótkoterminowego wypożyczenia publikacji dostępnych w czytelniach do domu (na zasadzie realizacji wcześniej złożonego zamówienia). Prowadzimy usługę „Kwerenda na życzenie” (realizacja kwerend czytelniczych zamawianych telefonicznie i mailowo).
 6. Zachęcamy użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line (Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej, wypożyczalni cyfrowej Academika, POLONY oraz innych bibliotek cyfrowych).
 7. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni książek elektronicznych (e-booków) Legimi (usługa dostępna tylko dla zarejestrowanych w Książnicy Zamojskiej czytelników).
 8. Nie prowadzimy usługi „wypożyczenia międzybiblioteczne”.
 9. Działamy w reżimie sanitarnym, obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk.
 10. Nie obsługujemy osób, których stan zdrowia jest widocznie zły.
 11. Działalność prowadzą:

Biblioteka Główna, ul. Kamienna 20 w Zamościu:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 18.00, sobota 7.30 – 15.30
Filie Biblioteczne nr 1, 2, 3, 4, 6: poniedziałek – piątek 7.30 – 17.00
Filia Biblioteczna nr 5, al. Jana Pawła II 10 (na terenie Szpitala JP II) – nieczynna 

Wznowienie działalności na wyżej opisanych zasadach następuje z dniem 30 listopada 2020 r. i trwać będzie do dnia 27 grudnia 2020 r.

 

REGULAMIN filii bibliotecznej