REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „OPOWIADANIE”