Zwracamy się do mieszkańców osiedli Powiatowa, Kilińskiego i Orzeszkowej-Reymonta w Zamościu z prośbą o poparcie inicjatywy nadania imienia Generała Józefa Hallera rondu położonemu na zbiegu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Zamościu.

 

Generał Józef Haller (1873-1960) był wybitną postacią, żołnierzem zasłużonym w walkach o niepodległą Polskę. Dowodził 2 Brygadą Legionów Polskich, był twórcą „Błękitnej Armii”, która wspólnie z Marszałkiem J. Piłsudskim walczyła o wolność narodu polskiego. Żołnierze „Hallerczycy” uczestniczyli również w walkach o obronę naszego regionu. Był dowódcą Frontu Pomorskiego, wraz ze swoją armią odzyskał Pomorze i Wolne Miasto Gdańsk. 10 lutego 1920 r.
w Pucku dokonał zaślubin Polski z morzem wrzucając w fale Bałtyku pierścień. W czasie zaślubin, poprzedzonych nabożeństwem, wjechał na koniu do morza i przemówił: W imieniu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, ja generał broni Józef Haller obejmuję w posiadanie ten nasz prastary Bałtyk słowiański, gdzie dopływali kiedyś wojowie Bolesława Krzywoustego. Teraz żeglarz polski będzie mógł dotrzeć wszędzie pod znakiem Orła Białego. Odegrano hymn Polski, sztandary pochyliły się ku morskim falom, a uczestnicy uroczystości ze wzruszenia mieli łzy w oczach.
Po wybuchu II wojny światowej Haller był w rządzie gen. Sikorskiego, a po jej zakończeniu pozostał w Londynie i zmarł na emigracji. W 1993 r. jego prochy wróciły do kraju i spoczęły w krypcie kościoła garnizonowego św. Agnieszki w Krakowie. Pierścień, który nosił na palcu znajduje się w Sanktuarium w Licheniu (Licheń Stary – muzeum).
Generał Józef Haller ofiarnie służył narodowi polskiemu. Dla następnych pokoleń pozostawił ważne przesłanie, abyśmy nie utracili i nie zmarnowali daru wolności naszej Ojczyzny, okupionego trudem i cierpieniem wielu pokoleń Polaków. Imponował mocą ducha, był człowiekiem niezłomnym i odważnym obrońcą prawa. Budził podziw swoim głębokim patriotyzmem. Na zawsze pozostał wierny słowom Dla Ciebie Polsko
i dla Twojej chwały.

W uznaniu zasług nazwijmy to miejsce Jego imieniem. Był przecież żołnierzem, a usytuowanie ronda w sąsiedztwie ulicy Wojska Polskiego, dawnego kościoła garnizonowego i pomnika Marszałka Piłsudskiego w Zamościu jest znaczącym argumentem dla takiej decyzji. Podejmijmy ją wspólnie – głosujmy na nazwę ronda im. Generała Józefa Hallera.

Głosowania odbywają się w osiedlach Zamościa
(Powiatowa, Kilińskiego i Orzeszkowej-Reymonta),
w siedzibach ZARZĄDÓW OSIEDLI,

w 3 terminach: 11, 18 i 25 marca 2021 roku w godz. 17.00-19.00
Czekamy na każdy głos. Twój jest również dla nas bezcenny!

Z wnioskiem o nadanie rondu imienia Generała Józefa Hallera wystąpili: Zarząd Osiedla Orzeszkowej-Reymonta, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego, Zamojska Grupa Morska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. E. Orzeszkowej i Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu. Inicjatywę wsparły Zarządy ośmiu osiedli miasta Zamość.

 

Zamość może poszczycić się dobrze rozwiniętą działalnością na rzecz promowania tradycji morskich i utrzymywania kontaktów z Ludźmi Morza – tak bliskiego sercu Generała Hallera. W lutym 2020 roku, na Krajowym Zjeździe Klubu Matek Chrzestnych Statków Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, miasto Zamość za działalność morską otrzymało wyróżnienie od Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej oraz PŻM. Dostąpiło również wielkiego zaszczytu – Krajowy Klub Matek Chrzestnych Statków PŻM w Szczecinie, w uznaniu zasług wystąpił w 2021 roku z wnioskiem
o nadanie Miastu Zamość Wyróżnienia Honorowego Ligi Morskiej i Rzecznej PIERŚCIENIA HALLERA.