Zamojska Grupa Fotograficzna zaprasza na wystawę „Zamość w fotografii Jana Bułhaka i współczesnej”. Wystawa czynna od 12 czerwca 2020 w Muzeum Zamojskim.

 

Jan Bułhak (1876-1950) należy do grona najwybitniejszych artystów XX wieku. Fotografik, teoretyk sztuki, pedagog oraz organizator życia fotograficznego w Polsce.  Współzałożyciel i prezes Fotoklubu Wileńskiego (1927), Fotoklubu Polskiego (1930), a  po  II Wojnie Światowej w 1947 roku Związku Polskich Artystów Fotografów , który od 1952 roku istnieje pod nazwą Związek Polskich Artystów Fotografików. Twórca terminu „fotografii ojczystej”, której celem było dokumentowanie narodowego dziedzictwa kulturowego przez połączenie w obrazie fotograficznym piękna i wiedzy. Wykonał 158 albumów fotograficznych poświęconych miastom     i   regionom II Rzeczypospolitej. Udokumentował architekturę Wilna, Krakowa,  Grodna,   Lublina, Kazimierza Dolnego, Zamościa i wielu innych miast.

W zbiorach Muzeum Zamojskiego znajduje się album „Polska w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka, Tom 75, Zamość”, tym cenniejszy, że w 1944 roku spłonęła w Wilnie jego pracownia a w niej 10 000 skatalogowanych i opisanych negatywów.

 

Wystawa zorganizowana została z okazji 440 rocznicy aktu lokacji miasta Zamościa.

12 czerwca 1580 roku król Stefan Batory potwierdził swoim podpisem i pieczęcią akt lokacyjny miasta Zamościa.  Prezentuje skany oryginalnych fotografii miasta wykonanych przez artystę w 1921 roku podczas jego pobytu w Zamościu oraz zdjęcia tych samych obiektów i miejsc wykonane przez członków Zamojskiej Grupy Fotograficznej, dla których fotografie Bułhaka były jedynie inspiracją.

 

Kurator wystawy Mirosław Chmiel