„Zamoyscy i Zamość – ścieżkami historii i kultury” – to temat wystawy zorganizowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa z okazji 440. rocznicy powstania miasta Zamościa (przywilej lokacyjny wydany 10 kwietnia 1580 roku), 425. rocznicy otwarcia Akademii Zamojskiej, 415. rocznicy śmierci założyciela miasta Jana Zamoyskiego (1542-1605). Jest opowieścią o znamienitym rodzie Zamoyskich, który pozostawił po sobie niezwykłe europejskie dziedzictwo: Zamość – miasto idealne, Akademię Zamojską, Ordynację Zamojską, ponad czterysta lat historii i kultury.

Europejskie Dni Dziedzictwa są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa w naszym kraju to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. Nie można mówić o dziedzictwie i jego wartości, nie mówiąc o historii. Tę historię, bez względu na to jak może być ona trudna, staramy się przybliżać. Dzięki obcowaniu z zabytkiem, wydarzenia z przeszłości stają się mniej odległe i bardziej zrozumiałe – czytamy na stronie edd.nid.pl.

Książnica Zamojska dołączyła do organizacji przedsięwzięć w ramach EDD w 2009 roku. Od tego roku zorganizowano 11 wystaw popularyzujących dziedzictwo regionu: „Otwieramy bramy zamojskich fortyfikacji” (2009), „Przemysł Ordynacji Zamojskiej” (2010), „Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie 1816-1945 Kamieniem Milowym Spółdzielczości Rolniczej” (2011), „Wczoraj i dziś Biblioteki” (2012), „Zamojszczyzna przez wieki – przełomowe wydarzenia” (2013), „Tożsamość i odrębność – dzieje miejscowości Zamojszczyzny” (2014), „Kresy sentymentalne – utracone dziedzictwo” (2015), „Zakony Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej” (2016), „Roztoczański Park narodowy – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” (2017), „Zamojskie Sylwetki Niepodległej 1918” (2018), „Zagroda sitarska – dzieje biłgorajskiego rzemiosła” (2019).

Wystawa czynna jest w dniach 7 – 30 września 2020 r. w godzinach pracy Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego przy ul. Kamiennej 20. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00 i w soboty w godzinach 7.30 – 15.30. Zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym. Obowiązuje dostosowanie się do wytycznych przyjętych przez bibliotekę na czas trwania epidemii.

 

Renata Ożgo – opiekun wystawy
Książnica Zamojska