Zarządzenie nr 227/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

 

 

Zarządzenie nr 227/2020                                     Załącznik do zarządzenia nr 227/2020