Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu pozyskała dotację w wysokości 650 tys. zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2020 na realizację zadania „Biblioteka w nowej przestrzeni – adaptacja i modernizacja”. Projekt realizowany jest w trybie dwuletnim (2020 -2021) i dotyczy adaptacji lokalu pozyskanego z zasobów miasta Zamość na potrzeby działalności Filii Bibliotecznej nr 6 Książnicy Zamojskiej.
Przedmiotem wykonywanych prac są roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne w pozyskanym lokalu.
W nowej przestrzeni bibliotecznej przewidziano strefy tematyczna dla różnych grup odbiorców, dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz użytkowników ze specjalnymi potrzebami.